Francijas mājas aprūpes sistēma

Mūsu cenas*

MAMA OK ir alternatīva tradicionālajam pansionātam. 

Galvenās pakalpojumu grupas

© 2023, Senior Group

MAMA OK

RUS

MAMA OK: Senioru aprūpe mājās

Rīgas domes līdzfinansējums līdz 100%

*Cenas tiek noteiktas, balstoties uz klientiem izstrādāto un pieņemto Dzīves Plānu, Profilu (no A līdz D), kas veidots, pamatojoties uz noteikto klienta neatkarības pakāpi, dzīvokļa vai mājas izmēru (vienistabas divistabas vai trīsistabas) un izvēlētajiem papildus pakalpojumiem. Neatkarības pakāpi nosaka Senior Group speciālists un to atjauno reizi divās nedēļās, veicot klienta stāvokļa analīzi.

Профиль D

947€/мес

Узнать Больше!

однокомнатная квартира

Профиль C

795€/мес

однокомнатная квартира

Узнать Больше!

Профиль B

€480/мес

Узнать Больше!

однокомнатная квартира

САМЫЙ ЧАСТЫЙ

Профиль А

250€/мес

Узнать Больше!

однокомнатная квартира

ENGUnikāls veids, kā uzlabot savu tuvinieku dzīvi
Privacy Policy

Piedāvājam:

SIRSNĪGAS SARUNAS

APRŪPE MĀJĀSAPRĪKOJUMA NOMAVIDEOVIZĪTESAPRŪPĒTĀ DZĪVESVIETA

Palīdzība komunikācijā ar ģimeni

Draudzīgas tikšanās ar kaimiņiem

Pakalpojumi:

NODERĪGAS VIZĪTES

Uzkopšana

Piecelšanās, gulētiešana, higiēna

Iepirkšanās, ēdiena gatavošana, barošana

Socializācija, pastaigas 

Kultūras pasākumu apmeklējumi

Aprīkojums drošībai:

24/7 drošība

Bezkontakta kritienu sensors

SOS poga ar GPS

Automātiskais zāļu izsniedzējs

izmantojot iznomātās ierīces/ aprīkojumu

Mājokļa adaptācija

Tualetē

Guļamistabā

Pakalpojums sniedz pilnu pakalpojumu klāstu un drošības līmeni senioriem, kas vēlas palikt savā dzīvesvietā. Pakalpojums līdzinās pansionātam - "pansionāts mājās", tas nodrošina aprūpi, ēdināšanu, medikāciju, dzīvesvietas adaptāciju, sociālo stimulāciju, drošības kontroli. 

Dzīvojamā istabā

Dzīves plāns: Application "Senior Coding"

Mājas vizīšu un citu darbību kontrolešana un profila noteikšana tiek veikta, izmantojot īpašu lietojumprogrammu "Senior Coding"

Dzīves plāns ir individuāls darbību, pakalpojumu kopums, kuru īstenošanu veic un kontrolē mūsu aprūpes personāls.

Vannas istabā

+371 26780040+371 26780040+371 26780040+371 26780040

Pieteikties bezmaksas konsultācijai un lejupielādēt iesniegumu sociālajam dienestam

Apskatīt video kā darbojas SOS poga

1 vizīte/dienā - 18-24  eiro/vizīte

2 vizītes/dienā - 12-15 eiro/vizīte

3 vizītes/dienā - 8-10 eiro/vizīte

APRŪPE MĀJĀS

Aprūpe mājās pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu, nodrošināt palīdzību ikdienā ikvienam cilvēkam, kuram ir ierobežotas iespējas vai grūtības par sevi parūpēties veselības apsvērumu, funkcionālu un/vai psihoneiroloģisko traucējumu vai vecuma dēļ. Aprūpe mājās pakalpojuma ietvaros, klientam tiek nodrošināta palīdzība ikdienas personiskās aprūpes un higiēnas nodrošināšanā, kā arī mājas darbu veikšanā. Aprūpe mājās pakalpojums var būt gan pastāvīgs, gan īslaicīgs, atkarībā no klienta veselības stāvokļa un vajadzībām. 

Pakalpojumā ietilpst:

Personas aprūpe:

 • personiskās higiēnas nodrošināšana
 • palīdzība tualetes apmeklēšanā
 • pozicionēšana gultā
 • palīdzība apģērbjoties/noģērbjoties
 • barošana
 • ēdiena gatavošana vai palīdzība ēdiena gatavošanā 
 • medikamentu lietošana.

Ikdienas mājas darbi un palīdzība sadzīvē:

 • pārtikas un citu sadzīves preču iegāde un piegāde 
 • dzīvojamo telpu uzkopšana
 • ūdens ienešana/iznešana
 • veļas mazgāšana veļas mašīnā vai mazgātavā 
 • kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana u.c.
 • starpnieka pakalpojumi komunālo maksājumu veikšanai, sociālos pakalpojumu un sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanai u.c.

Cenas tiek veidotas no vizīšu skaita dienā (vienas vizītes laiks ir no 40 minūtēm - 1 stundai 20 minūtēm).

1 vizīte dienā - 18,00 EUR

2 vizītes dienā - 12,00 EUR par vizīti

3 vizītes dienā - 10 EUR par vizīti

Finansējuma saņemšanas kārtība:

Sociālos pakalpojumus persona pieprasa sava rajona pašvaldības sociālajā dienestā. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, personai jāiesniedz sociālajā dienestā:

• rakstisku iesniegumu;
• ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;
• psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
• personas un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinošus dokumentus.

Veselības aprūpeFrancijas mājas aprūpes sitēma

Videovizītes pakalpojums ar RSD līdzfinansējumu.

Pakalpojums nodrošina attālinātu uzraudzību un ikdienas saziņu personām dzīvesvietā, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu pakalpojuma sniedzēja veidā, ar mērķi nodrošināt personām iespēju saglabāt pēc iespējas neatkarīgu dzīvesveidu un novērst personas emocionālā stāvokļa pasliktināšanos.

Aprūpes personāls ik dienu sazinās ar klientiem izmantojot video vizītes. Video vizīšu laikā tiek vingrināta klientu atmiņa, sarunas tiek vadītas par klientam interesējošām tēmām. Video vizītes ilgums ir 20 minūtes.

Video vizītesMĀJAS APRŪPEVAKANCESREZIDENCES+371 26780040VAIRĀK

icons by icon8

Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums.

Aprūpētās dzīvesvieta pakalpojums sniedz pilnu sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu un drošības līmeni senioriem, kas vēlas palikt savā dzīvesvietā. Pakalpojums līdzinās pansionātam - "pansionāts mājās". Aprūpētās dzīvesvieta pakalpojums nodrošina dzīvesvietas pielāgošanu, tehniskos palīglīdzekļu izmantošanu un personālu, personām, kurām nepieciešamais aprūpes mājās pakalpojuma apjoms pārsniedz 35 stundas nedēļā. Pakalpojuma galvenais mērķis un uzdevums ir sniegt klientam iespēju dzīvot patstāvīgi un novērst viņa emocionālās labsajūtas pasliktināšanos. Šis inovatīvais risinājums palīdz klientam saglabāt saikni un neatkarību ikdienā.

Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināti sekojoši pakalpojumi:

-personiskā higiēna un aprūpe, piemēram, vannošana, apģērbšanās, pozicionēšana, tualete/nesaturēšana, pozicionēšana, piecelšana no gultas u.c.;

- ēdiena sagatavošana, ēdienreižu nodrošināšana; -medikamentu lietošana saskaņā ar ārsta norādījumiem;

- ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana pēc nepieciešamības;

- ikdienas mājas darbu veikšana, piemēram, tīrība un dzīvojamās telpas uzkopšana, veļas mazgāšana u.c.;

- pārtikas produktu, ikdienas preču un medikamentu (tikai pēc ārsta norādījumiem un receptēm) iegāde;

- pastaigas svaigā gaisā;

- tehnisko palīglīdzekļu noma un izmantošana;

- dzīvesvietas pielāgošana, piemēram, SOS poga vai krišanas sensoriem

- dienas komunikācija un saziņa video formātā ar tuviniekiem un/vai aprūpētāju. 

Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums tiek līdzfinansēts no Rīgas Domes un ir pieejams iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas novada pašvaldība.  

Lai saņemtu Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu, klientam un/vai likumiskajam pārstāvim nepieciešams sagatavot sekojošus dokumentus:

-iesniegums pakalpojuma saņemšanai (parakstīts no potenciālā klienta puses)

-ģimenes ārsta izsniegta izziņa (u27) un/vai psihiatra atzinums 

-VSAA izziņa par pensijas apmēru.

Vairāk par aprūpētās dzīvesvietas pakalpojuma saņemšanas kārtību un nosacījumiem, variet uzzināt Rīgas Domes Labklājības departamenta mājas lapā 

Kārtība sociālo pakalpojumu saņemšanaiSenior Latvia SIAĀrstniecības iestādes kods - 001000137Aprūpe mājāsVESELĪBAS APRŪPE

Veselības aprūpe mājās

Mums ir vairāku gadu pieredze sociālo pakalpojumu jomā, sniedzot gādību senioriem Aprūpe mājās un Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojuma ietvaros. Strādājot ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, bieži saskaramies ar situācijām, kad klientiem ir nepieciešama medicīnas personāla palīdzība. Esam uzklausījuši senioru raizes, un šogad SIA Senior Latvia tika reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā kā Veselības aprūpe mājās pakalpojumu sniedzējs (ārstniecības iestādes kods 001000137).
Mūsu komandā ir sertificēti, profesionāli ārsta palīgi un medicīnas māsas.

Piedāvājam šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

Jaunums! Uzņēmums SIA Senior Latvia tagad piedāvā arī Veselības aprūpe mājās pakalpojumu.

- medikamentu ievadīšanu;
- ādas bojājuma aprūpi;
- urīna katetera maiņu un aprūpi, stomas aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par stomas aprūpi;
- barošanu caur zondi;
- ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju;
- bērnu parenterālu barošanu;
- rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pacientiem ar diagnozēm subarahnoidāls asinsizplūdums, intracerebrāls asinsizplūdums, smadzeņu infarkts, insults, cerebrovaskulāru slimību sekas.

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus:


- izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā;
- vitālo rādītāju kontroli;
- pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi;
- klizmas veikšanu. 


SENIORU APARTAMENTI