Francijas mājas aprūpes sistēma

Mūsu cenas*

MAMA OK ir alternatīva tradicionālajam pansionātam. 

Galvenās pakalpojumu grupas

© 2023, Senior Group

MAMA OK

RUS

MAMA OK: Senioru aprūpe mājās

Rīgas domes līdzfinansējums līdz 100%

*Cenas tiek noteiktas, balstoties uz klientiem izstrādāto un pieņemto Dzīves Plānu, Profilu (no A līdz D), kas veidots, pamatojoties uz noteikto klienta neatkarības pakāpi, dzīvokļa vai mājas izmēru (vienistabas divistabas vai trīsistabas) un izvēlētajiem papildus pakalpojumiem. Neatkarības pakāpi nosaka Senior Group speciālists un to atjauno reizi divās nedēļās, veicot klienta stāvokļa analīzi.

Профиль D

947€/мес

Узнать Больше!

однокомнатная квартира

Профиль C

795€/мес

однокомнатная квартира

Узнать Больше!

Профиль B

€480/мес

Узнать Больше!

однокомнатная квартира

САМЫЙ ЧАСТЫЙ

Профиль А

250€/мес

Узнать Больше!

однокомнатная квартира

ENGUnikāls veids, kā uzlabot savu tuvinieku dzīvi
Privacy Policy

Piedāvājam:

SIRSNĪGAS SARUNAS

SIRSNĪGAS SARUNASAPRĪKOJUMA NOMA24/7 DROŠĪBANODERĪGAS VIZĪTES

Palīdzība komunikācijā ar ģimeni

Draudzīgas tikšanās ar kaimiņiem

Pakalpojumi:

NODERĪGAS VIZĪTES

Uzkopšana

Piecelšanās, gulētiešana, higiēna

Iepirkšanās, ēdiena gatavošana, barošana

Socializācija, pastaigas 

Kultūras pasākumu apmeklējumi

Aprīkojums drošībai:

24/7 drošība

Bezkontakta kritienu sensors

SOS poga ar GPS

Automātiskais zāļu izsniedzējs

izmantojot iznomātās ierīces/ aprīkojumu

Mājokļa adaptācija

Tualetē

Guļamistabā

Pakalpojums sniedz pilnu pakalpojumu klāstu un drošības līmeni senioriem, kas vēlas palikt savā dzīvesvietā. Pakalpojums līdzinās pansionātam - "pansionāts mājās", tas nodrošina aprūpi, ēdināšanu, medikāciju, dzīvesvietas adaptāciju, sociālo stimulāciju, drošības kontroli. 

Dzīvojamā istabā

Dzīves plāns: Application "Senior Coding"

Mājas vizīšu un citu darbību kontrolešana un profila noteikšana tiek veikta, izmantojot īpašu lietojumprogrammu "Senior Coding"

Dzīves plāns ir individuāls darbību, pakalpojumu kopums, kuru īstenošanu veic un kontrolē mūsu aprūpes personāls.

Vannas istabā

+371 26780040+371 267 80 040+371 26780040+371 26780040

Pieteikties bezmaksas konsultācijai un lejupielādēt iesniegumu sociālajam dienestam

Apskatīt video kā darbojas SOS poga

1 vizīte/dienā - 18-24  eiro/vizīte

2 vizītes/dienā - 12-15 eiro/vizīte

3 vizītes/dienā - 8-10 eiro/vizīte

Aprūpe mājās

Mūsu kvalificētie aprūpētāji dodas aprūpes vizītes pie klienta uz mājām un sniedz nepieciešamo palīdzību. (Pakalpojums līdz 35 stundām nedēļā.)

Pakalpojumā ietilpst:

Personas aprūpe:

 • personiskās higiēnas nodrošināšana
 • palīdzība tualetes apmeklēšanā
 • pozicionēšana gultā
 • palīdzība apģērbjoties/noģērbjoties
 • barošana
 • ēdiena gatavošana vai palīdzība ēdiena gatavošanā 
 • medikamentu lietošana.

Ikdienas mājas darbi un palīdzība sadzīvē:

 • pārtikas un citu sadzīves preču iegāde un piegāde 
 • dzīvojamo telpu uzkopšana
 • ūdens ienešana/iznešana
 • veļas mazgāšana veļas mašīnā vai mazgātavā 
 • kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana u.c.
 • starpnieka pakalpojumi komunālo maksājumu veikšanai, sociālos pakalpojumu un sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanai u.c.

Apmaksas kārtība un finansējums:

SIA Senior Riga ir viena no kompānjām, kurām ir noslēgts līgums ar RD par pakalpojumu "Aprūpe mājās". 

Pie nosacījuma, ja klients ir deklarēts Rīgā, ir iespēja saņemt līdz pat 100% finansējumu šim pakalpojumam. Ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par 500,- EUR, tad 

jūsu līdzmaksājums ir 0 EUR.

Klientiem, kas nesaņem finansējumu/ nav deklarēti Rīgā, cenas tiek veidotas no vizīšu skaita dienā (vienas vizītes laiks ir no 40 minūtēm - 1 stundai 20 minūtēm).

1 vizīte dienā - 18,00 EUR

2 vizītes dienā - 12,00 EUR par vizīti

3 vizītes dienā - 10 EUR par vizīti

Finansējuma saņemšanas kārtība:

Sociālos pakalpojumus persona pieprasa sava rajona pašvaldības sociālajā dienestā. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, personai jāiesniedz sociālajā dienestā:

• rakstisku iesniegumu;
• ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;
• psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
• personas un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinošus dokumentus.

Aprūpe mājāsFrancijas mājas aprūpes sitēma

Sadarbībā ar Rīgas Sociālo Dienestu, ir uzsākts projekts "Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums" - tas sniedz paplašinātu aprūpi senioriem viņu dzīvesvietā.

"Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums" sniedz iespēju izmantot arī Francijas mājas aprūpes sistēmas -  MAMA OK (SIA Senior Latvia) pakalpojumu klāstu.

Lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu un saņemtu iesnieguma formu aizpildīšanai Rīgas Sociālajam dienestam, piesakieties bezmaksas konsultācjai

Video vizītes

Pakalpojums nodrošina attālinātu uzraudzību un ikdienas saziņu personām dzīvesvietā, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu pakalpojuma sniedzēja veidā, ar mērķi nodrošināt personām iespēju saglabāt pēc iespējas neatkarīgu dzīvesveidu un novērst personas emocionālā stāvokļa pasliktināšanos.

Aprūpes personāls ik dienu sazinās ar klientiem izmantojot video vizītes. Video vizīšu laikā tiek vingrināta klientu atmiņa, sarunas tiek vadītas par klientam interesējošām tēmām. Video vizītes ilgums ir 45 minūtes.

Video vizītesPAKALPOJUMIVAKANCESSENIORU REZIDENCES+371 26780040VAIRĀK

icons by icon8